BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

POS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ;

  • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
  • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  • Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

Taahhüt eder.

BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Operasyon süreçlerinde bilgi güvenliğini en üst seviyede gözetebilmek için POS Bilişim Teknolojileri çalışanlarına her yıl Bilgi Güvenliği Farkındalılık Eğitimleri veriyoruz.

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELERİMİZ

Sahip olduğumuz Uluslararası Kalite Sistemleri belgeleri ile verimliliği, müşterilerimize verdiğimiz hizmet standardımızı ve operasyonel kalitemizi sürekli geliştiriyor ve iyileştiriyoruz.

ISO_27001 ISO9001 ISO10002 ISO45001

ISO/IEC 27001:2013

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 10002:2014

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemleri