Bir site survey, kablosuz yerel alan ağınız için bir alan araştırması ile veri veya bilgi edinmek için bir yerin incelenmesidir. Bu bilgiler, fizibilite raporlaması ve maliyet tahmini ile belirli bir görevi gerçekleştirmek için gereken zamanın tahminini içerir. Bir saha araştırması, yerinde ne tür bir plan yapılması gerektiğine bağlı olarak, farklı teknik ve faktörlerden oluşur.

Bir projenin pratik çalışmasına başlamadan önce en önemli görevlerden biri, görevin amaçlandığı alanı incelemektir. Bu, yalnızca proje yöneticisine fikir vermekle kalmaz, aynı zamanda göreve çok fazla sorun ve potansiyel tehlike kazandırabilir. Teknolojinin kullanımıyla, projenin planlama aşamasında dahil olan birçok tehlike azaltılabilir. Tipik olarak, bir saha araştırması, sahaya bir dizi ziyaret içerir ve bunu yaparken çok sayıda bakış açısı perspektifte tutulur.

Kablosuz yerel alan ağınız için (WLAN): Bir dağıtım merkezi, sinyal kapsama alanında bir ofisten daha fazla sorun çıkarır. Bununla birlikte, POS Bilişim Teknolojileri’ nin zorlu endüstriyel ortamlardaki uzmanlığı, sitenizde mobil sinyal kapsamı, bağlantı ve ölçeklenebilirlik sağlar.

Saha araştırmaları, yeni bir ağ kurmak veya eskisini yükseltmek gibi büyük ölçekli teknoloji projeleri ile ortaktır.